* Zakres usług

  * Honorarium

  * KontaktAdwokaci Lubaczów Linia

Zakres usług

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów obejmuje:
- udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism oraz reprezentację przed sądami i urzędami np.:

* sprawy cywilne i rodzinne:
- o zapłatę, odszkodowanie za wypadek drogowy lub błąd lekarski, 
- rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem,
- zasiedzenie, podział majątku, dział spadku,

* sprawy karne, karno-skarbowe i karne wykonawcze:
- obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,
- reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego,
- sprawy o odroczenia kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary,

* sprawy egzekucyjne:
- reprezentacja przed sądem i komornikiem (np.: powództwa przeciwegzekucyjne),

* sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych:
- o przywrócenie do pracy, mobbing, zakaz konkurencji, odszkodowanie,
- odwołania od decyzji ZUS, KRUS,